Projekt

POŘÍZENÍ TECHNOLOGIE PRO RECYKLACI POUŽITÉHO ABRAZIVA VE SPOLEČNOSTI AQUADEM, S.R.O.

je spolufinancován Evropskou unií.

Název programu:
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny – Výzva III.

Jméno žadatele: AQUAdem, s.r.o.

Termín realizace: 16. 11. 2017–25. 3. 2019

Způsobilé výdaje: 13 990 tis. Kč

Dotace: 4 896,5 tis. Kč

Popis projektu, závěry a výsledky:

Předmětem projektu je pořízení technologie pro recyklování použitého abrazivního materiálu. Pořizovaná technologie je určena ke zpracování a opětovnému využití druhotných surovin, průmyslových odpadů, které vznikají při obrábění a dělení materiálu vysokotlakým kapalinovým paprskem.

Firma AQUAdem, s.r.o. od roku 2019 díky pořízení technologie zrecyklovala cca 50 tun použitého abrazivního materiálu, což jí přineslo úsporu ve výši cca 316 tis. Kč. Postupem času počítá s navýšením množství recyklované vsázky s ohledem na narůstající počet zakázek. Také se podařilo snížit časovou náročnost při manipulaci s materiálovými toky (odstraňování, přeprava druhotných surovin) a zvýšení šetrnosti projektu vzhledem k životnímu prostředí (dramatické snížení skládkovaných odpadů).