Informace o použití cookies

COOKIES SOUBORY

Za účelem zlepšení fungování webové stránky, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá Správce na svých webových stránkách cookie soubory. Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači nebo mobilním zařízení, pomocí něhož je webová stránka zobrazena.

Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky. Druhy cookie souborů, které společnost Správce shromažďuje na svých webových stránkách:

  • Relační cookie – dočasné a zůstávají uloženy v zařízení do opuštění webové stránky;
  • Permanetní cookie (login) – slouží pro trvalé přihlášení zákazníka. Cookie je uchovávána  po dobu [vypršení session] nebo do odhlášení;
  • Cookies třetích stran– Google Analytics pro získání statistických informací | expirace dle nastavení prohlížeče, popřípadě do odstranění.
Vydavatel (příp. název) Typ Trvanlivost
Google AdWords trackingový, remarketingový 365 dnů
Google Analytics
(_ga, cid, utmv, utmz, utma, utmb, utmc)
analytický, trackingový, konverzní trvalá
Facebook trackingový, konverzní, remarketingový trvalá
Sklik trackingový, konverzní, remarketingový 30 až 540 dnů
Google tag manager analytický po dobu vypršení session

 

Seznam různých druhů souborů cookie, které mohou být použity na webové stránce Správce je následující. Správce upozorňuje, že pokud informace shromážděné pomocí souborů cookie představují osobní údaje, platí ustanovení zásad ochrany soukromí, které doplňují tyto zásady používání cookie – jejich znění naleznete zde.

  • Nezbytné soubory cookie– jsou nutné ke správné funkci stránek, umožňují navigaci na webové stránce a využívání jejich služeb a funkcí. Bez těchto zcela nezbytných souborů cookie by webové stránky nefungovaly bezproblémově, a některé služby či funkce, by zřejmě nebylo možné poskytnout (např. relační cookie, rozložení zátěže, ID uživatele, bezpečnostní cookie);
  • Preferenční soubory cookie– shromažďují informace o volbách a preferencích uživatele a umožňují Správci zapamatovat si jazyk či jiné lokální nastavení a podle toho přizpůsobit webové stránky (např. jazyk, místo, mobilní, refernční stránky, poslední návštěva a činnost, nedávno sledované video, flash soubory cookie, historie stránek);
  • Sledovací soubory cookie pro sociální sítě– používají se na sledování členů (a nečlenů) sociálních sítí pro účely analýzy tržních průzkumů a vývoje výrobků (např. facebook, twitter apod.);
  • Analytické soubory cookie– shromažďují informace o způsobu využívání webové stránky uživatelem, a umožňují Správci zlepšovat jejich fungování. Ukazují například, co je na webové stránce nejčastěji navštěvováno, pomáhají zaznamenávat případné problémy, s nimiž se uživatelé na webové stránce setkali, a ukazují, zda je reklama Správce účinná, umožňují poznat obecné vzorce využívání webové stránky, nikoli způsob, jak je využívá konkrétní osoba (např. Analytické soubory cookie Google).
  • Marketingové soubory cookie– reklamní soubory cookie se používají pro marketingové účely (reklamní, analýza trhu, kampaň/propagace, detekce podvodů apod.)

Postup odstranění souborů Cookie

Soubory cookie a údaje uložené o vaší osobě můžete vždy odstranit. Postup odstranění souborů cookie v prohlížeči naleznete v odkazech níže:

Google Analytics a Google Adwords

K analýze webových stránek pomocí cookies souborů používá Správce službu také Google Analytics, vyvinutou a provozovanou společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „Google“).

Analýza pomocí služby Google Analytics probíhá tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze. V důsledku anonymizace IP-adres, která je na webových stránkách Správce nastavena, dochází před přenosem dat na server Google v USA ze strany Google ke zkrácení IP-adresy, a to v některém z členských států EU či Evropského hospodářského prostoru. Jen ve výjimečných případech je úplná IP-adresa přenesena na server Google v USA a teprve tam zkrácena (anonymizována).

Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.

Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit jednak změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše, a dále pak i kliknutím na následující odkaz, čímž bude do počítače umístěn tzv. opt-out-cookie, který zamezí budoucímu ukládání údajů o návštěvě na webové stránce;

V rámci služby Google Analytics využívá Správce i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních demografických dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy a zlepšení zacílení reklamy a tzv. remarketingu. Díky tomu pak může návštěvníkům svých webových stránek nabídnout reklamní obsah, který pro ně bude co možná nejzajímavější.

Personalizaci reklamy může návštěvník webových stránek Správce vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde.