Omílání

Provádíme odjehlení a sjednocení povrchu malých vypálených dílů omílacím a sušícím strojem od firmy RÖSLER.

Omílání je vhodné zejména pro větší počet drobných dílů. Objem jedné náplně omílaných dílů je 30l.

Výhody:

□       Snadné a rychlé odstranění otřepů po pálení
□       Sjednocení povrchu
□       Odstranění okují